หนึ่งลากหนึ่งเซอร์โวมอเตอร์ภายในคล้องหูเครื่องหน้ากากอัตโนมัติ