Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 ผลิตหุ่นยนต์น้ำหนักเบา หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน หุ่นยนต์วางพาเลท เครื่องทำหน้ากาก แขนหุ่นยนต์สำหรับเจาะและตีอุปกรณ์t.